Naszym celem jest ograniczanie populacji niechcianych zwierząt, szeroko pojęta działalność edukacyjna w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt oraz poszukiwanie nowych domów dla zwierząt bezdomnych.

Nasze działania realizujemy poprzez :

  • program kastracji kotów wolnobytujących
  • w miarę funduszy kastracje suczek z terenów wiejskich
  • prowadzenie zajęć i kampanii edukacyjnych dla różnych grup odbiorców – od dzieci po seniorów
  • poszukiwanie domów dla zwierząt, które z różnych powodów trafiają pod naszą opiekę.