to akcja społeczna, zorganizowana przez Fundację Dobrych Zwierząt, której celem jest pomoc właścicielom zwierząt domowych z Ukrainy, w czasie konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską.

Zwierzęta są cichymi i niewinnymi ofiarami wszystkich konfliktów zbrojnych. Wojna na Wschodzie może spowodować, że z dnia na dzień zwierzęta domowe zamieszkujące na Ukrainie zostaną same, skazane na łaskę lub niełaskę losu. Jako środowisko miłośników psów nie możemy pozwolić na to, aby nasi sąsiedzi stracili swoich czworonożnych przyjaciół lub by decydowali się narażać swoje życie nie opuszczając domostw po to, aby chronić zwierzęta. Z tego powodu rozpoczęliśmy tworzenie bazy polskich rodzin gotowych przyjąć pod swój dach rodziny i ich zwierzęta lub same zwierzęta. Namawiamy też hodowców psów rasowych, aby indywidualnie kontaktowali się z przyjaciółmi z Ukrainy i oferowali im pomoc w postaci schronienia dla nich i ich zwierząt.

W chwili obecnej mamy ponad 11000 zadeklarowanych domów tymczasowych mogących przyjąć uchodźców ze zwierzętami lub same zwierzęta. Tworzymy bazę transportową, bazę lecznic weterynaryjnych, a przede wszystkim wolontariuszy łączących potrzebujących pomocy z osobami deklarującymi pomoc. Wystąpiliśmy do Głównego Lekarza Weterynarii o tymczasową zmianę w zakresie wymagań dot. przemieszczania się zwierząt domowych z Ukrainy do Polski i dzięki pomocy Pełnomocnika ds. ochrony zwierząt otrzymaliśmy precyzyjne wytyczne zawierające tymczasową procedurę w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającymi z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną, w trakcie trwania konfliktu militarnego.

Dokładając najwyższych starań, aby posiadacze zwierząt z Ukrainy mieli zapewnioną pomoc dla siebie i czworonogów oraz aktualną wiedzę na temat przepisów prawnych koncentrujemy się
w jednym miejscu w sieci, w grupie na FB pod adresem @Kynolodzy – Kynologom na Ukrainie https://www.facebook.com/groups/252074107105579/?ref=share Pokaż mniej