Fundacja powstała w 2012 roku z inicjatywy Marty Lichnerowicz. Od początku ideą działania fundacji była szeroko pojęta działalność edukacyjna mająca na celu poprawę dobrostanu zwierząt. Z biegiem czasu życie i coraz większa ilość zwierząt podrzucana do fundacji zmusiła Zarząd i fundatorów do rozszerzenia zakresu działania o programy zapobiegające nadpopoulacji zwierząt – program wyłapywania i kastracji kotów wolnobytujących a także suczek z terenów wiejskich, z których trafiało do fundacji najwięcej zwierząt. Przez cały czas swej działalności fundacja angażowała się w działania mające na celu likwidację patologii w systemie opieki nad zwierzętami w Polsce – stad liczne działania zmierzające do likwidacji schronisk – mordowni psów oraz działania mające na celu poprawę prawa w tej materii.

Obecnie w Fundacji działa kilkoro wolontariuszy:

Kasia Burkiewicz – zajmuje się wyłapywaniem kotów wolnobytujących i jest przodowniczką akcji kastracji kotów, jak każdy z nas jest tez domem tymczasowym, dla kotów

Marta Lichnerowicz – zajmuje się administracją i zarządzeniem fundacja (od sprzątania kuwet po księgowość 😉 , działaniami zmierzającymi do zmiany ustawy o ochronie zwierząt, jest domem tymczasowym dla psów, kotów , ptaków i wszystkich zwierząt trafiających do fundacji,  i koordynuje wszystkie działania edukacyjne w fundacji

Maria Danuta Kadela  – zajmuje się sprawą znęcania się nad zwierzętami w schronisku w Białogardzie oraz koordynuje działania prawne mające na celu ukarania sprawców przestępstw wobec zwierząt na terenie woj. Zachodniopomorskiego

Iwona Piasecka – jest domem tymczasowym dla kociąt, pod jej opieką maluchy dochodzą do zdrowia i szybko znajdują nowe domy.