NCK Silva Lupus prowadzone przez Fundację Dobrych Zwierząt zaprasza pracowników schronisk dla zwierząt do wzięcia udziału w konkursie stypendialnym. Nagrodą w konkursie jest bezpłatne miejsce na  kursie treser psów – zoopsycholog w roku szkolnym 2020/21

http://www.silva-lupus.pl/kurs-treser-psow-zoopsycholog-edycja-specjalna-covid19/

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zatrudnione w schroniskach gminnych lub schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, posiadające wykształcenie średnie.

Aplikacja powinna zwierać:

– autoprezentacje kandydata zawierającą uzasadnienie dlaczego to kandydat powinien otrzymać stypendium

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Dobrych Zwierząt na potrzeby konkursu

– zdjęcie kandydata

– ewentualnie dodatkowe rekomendacje i referencje  

Aplikacje konkursowe należy wysyłać na adres: szkola@silva-lupus.pl