Koniec roku to zazwyczaj czas podsumowań i planów. Na drugie przyjdzie jeszcze czas – wszak do końca roku pozostały jeszcze 3 dni, mamy już jednak gotowy plan działań na nadchodzący 2019 rok. Czasem po kilku latach działalności przychodzi taki czas, że trzeba podsumować to co się udało, a co nie.

Ze względu na ograniczą ilość wolontariuszy i funduszy, w nadchodzącym roku, skupimy się na 3 kluczowych projektach i nie będziemy angażować się w żadne inne.

Działanie nr 1 – priorytetowe –  KONTYNUACJA PROGRAMU KASTRACJI i STERYLIZACJI KOTÓW WOLNOBYTUJĄCYCH W MIASTACH  ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH ZAMIESZKUJĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE.

Działanie nr 2 – Działalność edukacyjna skierowana do dorosłych oraz dzieci.

Działanie nr 3 – Kontynuacja działań prawnych zmierzających do ukarania sprawców znęcania się nad zwierzętami w schroniskach w Wojtyszkach, Białogardzie i Gdańsku.

Nadal w sytuacjach wyjątkowych i  niecierpiących zwłoki  będziemy sprawować bezpośrednią opiekę nad zwierzętami, które staną na naszej drodze, leczyć je, kastrować, znakować  i szukać im nowych domów. W tym roku chcemy jednak zmusić do realizacji swoich obowiązków instytucje, które mają ustawowy obowiązek zajmować się zwierzętami np. powypadkowymi oraz zmusić do podjęcia działań instytucje i organizacje, które pobierają dotacje za realizację  ww. zadań. Po kilku latach działania, każda z nas ma w domu po kilka zwierząt, które zostały z nami – nie dlatego, że taka była nasza decyzja, tylko z powodu tego, że są to zwierzęta nieadopcyjne. W naszym przypadku wiąże się to z koniecznością odmowy pomocy innym zwierzętom. W tym roku mówimy STOP – koniec z wyręczaniem schronisk z ich obowiązków.  Musimy skupić się na zapobieganiu bezdomności – kastracji,  zamiast na łagodzeniu jej skutków – sprzątaniem kuwet i upychaniu kotów w naszych domach. Na początku roku pojawi się mini poradnik dla mieszkańców Trójmiasta z aktualnymi informacjami dotyczącymi opieki nad kotami w mieście.

Mamy nadzieję, że będziecie z nami w nadchodzącym roku 2019. Zapraszamy do śledzenia naszego funpage na facebooku oraz strony www.

W imieniu wolontariuszek
Fundacji Dobrych Zwierząt
Marta Lichnerowicz